Tekne ve Yat Sigortası

Yat Sigortası

Şehrin karmaşasından uzaklaşmanın belki de en güzel yolunu keşfettiniz... Peki güneşin, açık denizlerin ve özgürlüğün tadını çıkardığınız, gözünüz gibi baktığınız yatınızı, beklenmedik risklere karşı güvence altına almak istemez misiniz?

MAPFRE SİGORTA Yat Sigortası ile size tam kapsamlı bir güvence sunuyor, yatınızı sadece seyir halindeyken değil, marina ve çekek yerinde de koruma altına alıyoruz.

Gelin, siz de Yat Sigortası yaptırın; kafanız rahat, pruvanız neta olsun!

Ana Teminatı

 • Denizlerin, ırmakların, göllerin ya da diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri 
 • Yangın 
 • Denize mal atılması 
 • Korsanlık 
 • Batma, çarpma, çarpışma, oturma, fırtına sonucu oluşacak hasarlar 
 • Hava ve kara taşıtları veya benzeri cisimler veya bunlardan düşen parçalar, rıhtım, liman teçhizat ve tesisatı ile temas 
 • Deprem, volkanik patlama ya da yıldırım gibi doğal afetlerle oluşan hasarlar 
 • Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar
 • İnfilak 
 • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)
 • Yatın ve/veya servis botlarının tümüyle çalınması 
 • Normal bağlantısına ek olarak hırsızlığı önleyici bir aygıt veya ayrıca bilinen yöntemlerle yata veya bota emniyetli bir şekilde kilitlenmiş olan dıştan takma motorların çalınması 
 • Yatınıza veya kıyıdaki depo onarım mahalline zorla girilmesi koşuluyla dıştan takma motorlar veya ekipman da dahil makinelerin çalınması 
 • Makine veya teknedeki herhangi bir gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması nedeniyle oluşacak ziya veya hasarlar 
 • Herhangi bir kişinin ihmali 
 • Hiçbir hasar çıkmasa dahi, bir oturmadan sonra sırf karinanın kontrolü amacıyla makul surette yapılmış masraflar

Ek Teminatlar

 • Hukuksal koruma teminatı
 • Kişisel eşya teminatı
 • Çevre kirliliği teminatı
 • Ferdi Kaza
 • Çekme ve kurtarma ek teminatı 
 • Sigortasız tekne teminatı 
 • Balıkçılık ekipmanları teminatı
 • Makine hasarları genişletme klozu

Tekne ve Makine Sigortası 

MAPFRE SİGORTA olarak, Tekne ve Makine Sigortaları ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracına (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz vb.) denizde karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence sağlıyoruz.

 • Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri
 • Yangın, patlama (infilak)
 • Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık
 • Denize mal atılması
 • Korsanlık
 • Kara taşıtları, rıhtım veya liman düzen veya donanımı ile temas
 • Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım
 • Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi sırasında olan kazalar
 • Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi bir gizli kusur
 • Kaptanın, gemi zabitlerinin, gemi adamlarının ya da kılavuzların ihmali
 • Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmali
 • Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası
 • Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas

Tekne İnşaat Sigortası

Tekne inşaatı ya da tadilatı sırasında meydana gelebilecek öngörülemeyen durumlar büyük maddi zararlara yol açabilir. Beklenmedik bu durumların önüne geçmek belki mümkün olmayabilir ama sonuçları için önlem alabilirsiniz.

MAPFRE SİGORTA Tekne İnşaat Sigortası ile inşaatın başlangıcından, suya indirilip yüzdürülmesine kadar geçen süre içerisinde tekneniz korumamız altında…

Teminatlar

 • Kızağa konmadan önceki riskler 
 • Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler 
 • Denize indirme riskleri 
 • Donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskler

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası

Bir tersane işletiyorsanız işiniz gereği gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan büyük sorumluluklar üstleniyorsunuz demektir. Bakımınız altındaki gemilerin tamir sürecinde ufak bir ihmalin büyük sonuçlar doğurabileceğini biliyor, mesleğiniz riskleri düşünmeden yapabilmeniz için size özel çözümler sunuyoruz. Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası ürünümüz ile; sizin, çalışanlarınızın, aracılarınızın ya da taşeronlarınızın ihmalinden kaynaklanabilecek durumlarda üçüncü kişilere karşı oluşabilecek yükümlülüklerinizde size koruma sağlıyoruz.

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası ürünümüzle tanışın, mesleğinizi yerine getirirken tam kapsamlı güvencenin huzurunu yaşayın.

Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortası

Eğer bir marina işletiyorsanız bakımınız altında da onlarca tekne olmalı…

Bu teknelerde oluşabilecek en küçük zarar bile sizi sorumluluk altında bırakabilir ve işletmeniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Karşı karşıya olduğunuz riskleri düşünerek oluşturduğumuz Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortası ile mesleğiniz gereği üstlendiğiniz yükümlülüklere ve yasal savunma masraflarına karşı koruma altındasınız.

Teminatlar

 • Kontrol ve gözetiminiz altında gerçekleştirilen onarım ve revizyon işlemleri, depolama faaliyetleri, kızağa alma, bir boşluğa veya şamandıraya bağlama, sudan çıkarma veya suya indirme veya yakıt ikmali esnasında ve sizin bakım, gözetim ve kontrolünüz altında bulunmakta olan deniz aracında meydana gelebilecek zarar veya ziyan 
 • Sigortacı tarafından belirlenmiş limitlerle sınırlı olması kaydıyla teknelerin taşınması 
 • Üçüncü kişi mülkler
 • Üçüncü şahıs ölüm veya fiziksel yaralanmaları 
 • Otopark yükümlülüğü 
 • Tesis riskleri 
 • Kiracının yükümlülükleri

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ